اجرای کمپین اطلاع رسانی

  • تماس با لیست مورد نظر در کوتاهترین زمان ممکن
  • ارائه گزارش های تحلیلی بر اساس نیاز مشتری
  • ارسال ایمیل، فکس، پیامک بر اساس نیاز مشتری
  • کوچک کردن لیست تماس جهت ارائه به تیم اصلی فروش شما
  • تماس با لیست ارائه شده شما و اعلام فرد مربوط به پروژه ارائه شده